Åbningstider: Mandag, onsdag, fredag 7-21. Tirsdag, torsdag 10-21. Lørdag, søndag 9-16.
Gå til forsiden - Klik her
- BEREGN DIT KONDITAL

Coopers 12 minutters løbetest

Denne test er en klassiker fra 1968, som anvendes overalt i verden og i Danmark til politiets optagelsesprøve og inden for militæret. Det gælder om, at løbe så langt som muligt på 12 minutter. Testen kan udføres på en flad strækning, på en rigtig 400 meter løbebane eller alternativt på et løbebånd. Testen kræver, at man kan presse sig selv og at man nogenlunde kan disponere sit løb.

Som alle indirekte tests er Coopers 12 minutters løbetest forbundet med nogen usikkerhed. F.eks. vil folk med meget dårlig løbeøkonomi få undervurderet deres kondital og folk med ekstrem god løbeøkonomi få overvurderet deres kondital, men er man nogenlunde vant til at løbe, er det dog stadig en meget pålidelig test.


år

kg

m
Køn:
l/min
ml/kg/min

Vent venligst ...


* konditallet er ikke afhængigt af vægten, men VO2max er.

Når du skal beregne dit kondital og iltoptagelse, skal du trække knapperne, så de passer med din alder, vægt samt vælge køn og den opnåede distance, så har du dit kondital. Kønsforskellene skyldes forskelle i løbeøkonomi mellem mænd og kvinder.

Uanset om du laver testen på en løbebane, i lokalområdet eller på et af vores løbebånd, er det vigtigt, at du varmer godt op med løb ca. i 10 minutter.

VO2max (den maksimale iltoptagelse) er iltoptagelsen ved maksimal belastning, og den måles i liter pr. minut. En belastning svarende til VO2max kan kun opretholdes i nogle få minutter. Udholdenhedstræning må derfor foregå på et lavere niveau.

Test i lokalområdet:

Find en flad rute og en helst en lige strækning i dit nabolag, som svarer nogen lunde til det du forventer, at opnå på de 12 minutter. Bestem dig for et startsted og løb de 12 minutter og læg mærke til, hvor du stopper. Du kan opmåle strækningen her, så du ved hvor langt du har løbet på de 12 minutter.

Reference:
Correlation between field and treadmill testing as a means of assessing maximal oxygen intake.
Cooper KH
JAMA. 1968 Jan 15;203(3):201-4.

© Copyright 1999-2021 Kondigrafen. Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Kondigrafen.